Høyre vil ha reell utredning av alternativer til Nidarø

Kampen mot byggingen av monsterhallen på Nidarø går inn i sin fjerde måned med Høyres Ingrid Skjøtskift i spissen. Bystyret vil i dag vedta en utredning av alternativene til Trondheim Spektrum.

- Arbeiderpartiet skal vite at dersom denne nye utredningen bare er en skinnmanøver så løper de en stor risiko. Det minste denne byen fortjener er en reell utredning. Det er ingen tvil om hva folk i Trondheim mener om planene om å bygge denne hallen på Øya, sa Skjøtskift til Adresseavisen tidligere i september.

Frykten for at maktpartiene bare ser på denne utredningen som et skuebrød er vel begrunnet. Ordføreren har vist liten ydmykhet og vilje til å lytte til viktige faglige innvendinger fra naboer, NTNU, St. Olav, Vegvesenet, utrykningsenhetene og andre. «Det er fint at bystyret får en oppdatert og grundig gjennomgang av alternativer til en storhall på Nidarø. Men mitt standpunkt står ved lag», sa hun til Adresseavisen.

For Høyre er det viktigste nå å få stoppet århundrets byggeskandale på Nidarø. Så får vi bruke den tiden trenger for å få finne frem til det beste alternativet. Men en rekke aktører innen eiendomsbransjen har presentert godt begrunnede lokaliseringsalternativer.

I denne saken har Høyre med få unntak hatt liten drahjelp fra andre partier i bystyret selv om motstanden mot monsterhallen øker hele tiden. I byen er mostanden massiv. En meningsmåling viser at over dobbelt så mange er negative til plasseringen på Nidarø som de som er positive. Sist søndag gikk over tusen trondhjemmere i demonstrasjonstog mot planene og byens kunstnere ble så provosert over ordførerens påstand om at hun hadde stor støtte i kulturmiljøet at de startet en underskriftsaksjon som nå er undertegnet av alle som teller blant byens kulturarbeidere.

Her er forslaget som blir fremmet under kveldens bystyremøte:

Bystyret ber om at det gjennomføres en reell utredning av alternativ plassering av en storbyhall. Det legges til grunn at alternativene skal være sammenlignbare med hensyn til investeringskostander, driftskostnader og levetid. Utredningen må belyse de praktiske og økonomiske konsekvenser av de ulike alternativene slik at bystyret får en god forståelse av realismen for de ulike alternativene. Bystyret ber derfor Rådmannen å se nærmere på følgende punkter:

  1. En oversikt over alternativ plassering av storbyhallen, herunder Sluppen og Sorgenfri. De alternativene som er utredet tidligere oppdateres med ny kostnadsoversikt. Oversikten må vise kostnader og konsekvenser ved de forskjellige plasseringene, herunder kollektivdekning, trafikkavvikling og i hvor stor grad plasseringen ivaretar hensynet til idrett, kultur og messeaktivitet. I tillegg må oversikten drøfte om områdene er tilgjengelig for utbygging, og eventuelle rekkefølgekrav som ikke er finansiert.
  2. Et oppdatert faktagrunnlag for salgsgevinst ved en omregulering av Trondheim Spektrums areal til boligformål. Dette må også vise omkostningene dette vil påføre kommunen, eksempelvis ved riving av eksisterende anlegg og tilbakebetaling av spillemidler, og hvilke investeringer som går tapt ved riving av anlegget.
  3. Økonomiske konsekvenser for kommunen gitt at en omregulering av boligformål ikke vil fullfinansiere en storbyhall og hvilke konsekvenser dette vil få får kommunens investeringsbudsjett.