Høyre vil gjøre det enklere å ta vare på Trondheimsnaturen

Trondheims befolkning har vist et fabelaktig engasjement for å ta vare på miljøet vårt og plukket søppel i løpet av strandryddeuken. Høyre bidrar til at det arbeidet fortsetter fremover.

Berit Tiller fremmet tirsdag et forslag i formannskapet om at Trondheim kommune skal legge til rette for at arbeidet med å plukke søppel fortsetter.

Senere samme dag finner vi Berit i strandkanten på Hangran på Byneset sammen med andre engasjerte, hvor de plukker søppel og annen plast.

- Hvert år havner 8 millioner tonn plast i havet. Om dette fortsetter vil det i 2050 være mer plast enn fisk i havet. Vi ser stadig mer søppel både i strender og langs turstier. Å rydde i naturen rundt oss er en viktig dugnad, sier Thomas Sakshaug, leder av Trondheim Høyres programgruppe for klima og miljø, som har organisert denne strandryddeaksjonen.

- Praktisk viser det seg at for den enkelte kan by på utfordringer å bli kvitt den innsamlede sekken med søppel. Har for eksempel ungdom plukket plast og skrot på stranden er det ikke like enkelt å ta søppelsekkene på bussen hjem. De aller flinkeste rydderne av naturen kan heller ikke fylle private søppelkasser til randen. Derfor trengs det en bedre ordning, og der kan kommunen hjelpe, sier Tiller

Forslaget ble enstemmig vedtatt i formannskapet tidligere på dagen.