- Overveldende

- Dette var helt overveldende. Det er Høyres Kjetil Utne som sier dette i en kommentar til at over 300 Trondhjemmere møtte opp på Scandic Lerkendal for å delta i idedugnaden for flyktninger som han tok initiativet til i formannskapet for kort tid siden. - Kommunen greier ikke dette alene. Vi trenger dette engasjementet fra organisasjoner, arbeidsgivere og enkeltpersoner, mener han.

- Hensikten med dette initiativet var å ta tak i det engasjementet vi ser blant folk nå. Mange ønsker å hjelpe flyktninger i dagens akutte situasjon, men de store utfordringene får vi på lang sikt når flyktningene skal integreres. Flyktningene trenger et nettverk som kan gjøre dem kjent med det norske samfunnet, de trenger et sted å bo, noen de kan trene norsk språk med, de trenger praksisplasser, arbeid og fritidsaktiviteter. 

- Vi må fokusere på hva flyktningene kan og utnytte det best mulig slik at vi lykkes med en rask og god integrering. Samtidig skal vi ikke underslå at dette ikke blir enkelt. Mange kommer fra krigsområder og har opplevd traumatiske ting. Mange mangler utdanning og kulturforskjellene er store. Men det er ikke et alternativ å ikke gjøre noe. Nettopp derfor er det så viktig at folk engasjerer seg og at hver enkelt tar ansvar. 

- I neste omgang vil kommunen også benytte de mange innspillene til å lage en plan som vi politikere får til behandling over årsskiftet.

- Det har vært imponerende å se hvilken innsats en rekke kommunalt ansatte har bidratt med for å få dette til å bli en suksess. Det har ikke manglet på kreativitet og ingen har sett på klokka, skryter Kjetil Utne.