Nominasjonen i Trondheim

Nominasjonen av kandidater til kommunevalget 2019 sparkes snart i gang. Vi vil ha en åpen nominasjonsprosess med bred involvering av medlemmene både i Klæbu og Trondheim. Her får du litt mer informasjon om hvordan prosessen blir lagt opp.

Vi ønsker å gjennomføre en todelt nominasjonsprosess med to nominasjonsmøter: Ordførerkandidat nomineres før sommeren 2018, øvrige kandidater nomineres før jul 2018. Dette gir gode muligheter for å profilere ordførerkandidaten i god tid før valget. Det trenger vi for å vinne makta i Trondheim i 2019.

Styret er nå i gang med arbeidet med å finne medlemmer til nominasjonskomiteen som skal settes ned i midten av mars. Vi trenger fem medlemmer til komiteen, og vil veldig gjerne ha dine innspill til medlemmer i nominasjonskomiteen! Gi oss dine innspill så snart som mulig ved å klikke her.

Har du husket å melde deg på gruppe for programarbeidet? Du kan lese mer om dette ved å klikke her. Hvis du allerede vet hvilken gruppe du ønsker å melde deg på kan du klikke her.