Olje ut av oljefondet

Trondheim Høyre vil selge unna olje- og gassaksjer fra Oljefondet. Trondheim Høyres årsmøte vedtok lørdag 25. november 2017 en resolusjon innsendt av Thomas Sakshaug.

Norsk økonomi er dominert av olje og gass, og en ikke ubetydelig andel av statens pensjonsfond er eksponert i olje- og gassaksjer. Den norske stats eksponering gjennom olje- og gassaksjer i oljefondet, og direkte eierskap i Statoil gjør oss som nasjon svært sårbare for fall i oljeprisen.

Høyre anser at olje- og gassektoren vil gi store inntekter for landet i mange år fremover, men det forsvarer ikke å ta en uforsvarlig stor risiko med våre fremtidige inntekter og pensjonsmidler.

Trondheim Høyre vil
  • ta olje- og gassaksjer ut av referanseindeksen og selge seg ut av disse posisjonene i Statens Pensjonsfond Utland og Statens Pensjonsfond Innland.
  • at staten reduserer ytterligere sin eierandel i Statoil til 51%.