Politisk rådgiver/sekretær for Høyres bystyregruppe i Trondheim

Vil du bidra til å gi Høyre ekstra drahjelp frem mot valgkampen i 2019? Høyres bystyregruppe ansetter politisk rådgiver/sekretær i hel- eller deltidsstilling. Personen vi er ute etter vil jobbe tett sammen med Høyres politikere og gi en unik innsikt i lokalpolitiske prosesser og saker.

Arbeidsoppgaver

• Bistå i utviklingen av strategi for bystyregruppen og forberede arbeidet inn mot lokalvalgkampen i 2019
• Utrede og analysere aktuelle politiske saker
• Bistå bystyregruppen i forbindelse med møter, samlinger og arrangementer
• Løpende politisk arbeid

Kvalifikasjoner

• Kjennskap til Høyres partiorganisasjon, Høyres politikk, prinsipprogram og
verdigrunnlag
• Aktiv i eller kjent med student-/ungdomsmiljøet i Trondheim
• Erfaring fra korte eller lengre engasjement i nærings- eller organisasjonslivet

Egenskaper

• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• Gode samarbeidsevner
• Evnen til å jobbe selvstendig og selv planlegge og gjennomføre oppgaver vil bli vektlagt særskilt
• Evne til å håndtere en stressende og omskiftelig hverdag

Søknad sendes ci@hoyre.no. Henvendelser om stillingen: Fylkessekretær Christian Ingebrigtsen, tlf 47462547. Søknadsfrist 25. februar.

Høyres bystyregruppe i Trondheim består av 14 innvalgte representanter og 17 vararepresentanter. Partiet er representert i alle komiteer og utvalg og har to representanter i formannskapet. Høyres visjon er at Trondheim skal være en attraktiv by å bo i, vokse opp i, studere i, jobbe i og å bli gammel i. Norges fremtid skapes i Trondheim.