Knusende kritikk mot det rødgrønne prestisjeprosjektet

Prestisjeprosjektet de rødgrønne innførte på Dragvoll har gått fullstendig feil. Evalueringen  fra rådmannen er knusende, sier Høyres kommunalråd Ingrid Skjøtskift til Adresseavisen i en kommentar til rapporten som viser at det såkalte heltidsprosjektet er en fiasko.

– Dette er en stor satsing og et prestisjeprosjekt fra de rødgrønne. I dette tilfellet er det helt mislykket. Det er bra at de som ønsker å jobbe heltid får gjøre det. Men vi må se på flere ting samtidig. Det gjelder ledelse og organisasjon, alternative turnuser og økt grunnbemanning, og det må arbeides aktivt for å få ned sykefraværet, sier Skjøtskift til Adressa.

– Det er lagt inn rundt 25 millioner kroner til heltidsprosjektet på årets budsjett, og tilsvarende for neste år. Jeg frykter at erfaringene fra Dragvoll viser at dette er dårlig bruk av pengene. Prestisjeprosjektet de rødgrønne innførte på Dragvoll har gått fullstendig feil. Evalueringen fra rådmannen er knusende. Jeg håper virkelig at andre tiltak gir langt bedre resultater, men frykter at dette kan være en satsing som fungerer dårlig. Lærdommen må bli å tenke langs flere spor, ikke bare stillingsandeler. Vi må sørge for at de som vil jobbe heltid skal få det, men det er mange som også vil jobbe deltid. Jeg er skremt over sykefraværet,  og tror vi må tenke mer på nye løsninger, bedre ledelse  og bedre grunnbemanning. Et sykefravær på 22 prosent viser at noe er grunnleggende galt, sier Ingrid Skjøtskift.