Programarbeidet er i gang!

Trondheim Høyre har started arbeidet med programmet som vi skal gå til valg på i 2019. Det blir en omfattende prosess hvor vi skal finne nye idéer og bedre løsninger for et Trondheim hvor Norges fremtid skapes. 

Bli med du også!

Prosessen starter nå med ni programgrupper med like mange delområder (oversikt lenger ned). Disse gruppene, sammen med bydelsmøter, vil foregå frem til sommeren, og skal løpende oppdatere programkomitéen med sine funn og innspill.

Etter sommeren vil programkomitéen presentere første utkast til program som sendes ut på høring blant medlemmene. Tilbakemeldinger fra denne høringen vil danne grunnlag for det reviderte programforslaget som sendes til behandling på vårt årsmøte i desember.

Oversikt over de ulike programgruppene, med ledere:

  • Visjoner for Trondheim -  Berit Tiller, Terje Roll Danielsen

  • Byutvikling og samferdsel - Niklaus Haugrønning, Torild Hofstad

  • Helse og omsorg - Sindre Nilsskog, Børre Lien

  • Oppvekst og skole - Stine Hostad, Marie Valland

  • Kunnskapsbyen Trondheim - Øystein Vie, Arnstein Hellem

  • Mangfold og integrering - Ismail Muhyadin, Silje Marie Bjørung

  • Kultur, idrett og friluftsliv - Kjetil Utne, Gerd Wold

  • Næringsliv, verdiskaping - Geir Halmøy, Michael Momyr

  • Klima og miljø - Thomas Sakshaug, Unni Merethe Wang

  • Ansvarlig for bydelsmøter - Øystein Vie

Overordnet programkomité:

Ingrid Skjøtskift (leder), Jan Erik Engan, Christianne Bauck-Larssen, Henrik Kierulf, Rolf Jarle Brøske, Marius K. Aune (HSFT), Johannes B. Kirksæther (TUH), Kristen Mo (TSH)

Har du også lyst til å bidra i programarbeidet?

Meld deg på en eller flere av programgruppene her: https://response.questback.com/hyre/prog-arbeid-valg-2019

Deltagelse i programgruppene krever medlemskap i Trondheim Høyre. Ikke medlem? Fortvil ikke! Meld deg inn her: https://hoyre.no/blimedlem/

Vi legger opp til en åpen og inkluderende programprosess, så selv om du ikke deltar formelt i en programgruppe, så vil det bli medlemsmøter med ulike tema, arrangert av de ulike programgruppene i tillegg til bydelsmøter.

Sammen skal vi skape nye idéer og bedre løsninger som Trondheim fortjener!