SFO fra oppbevaring til aktivitet

Høyre og Venstre står sammen om å fornye SFO i Trondheim.

Høyres ordførerkandidat Ingrid Skjøtskift og Venstres Lucie Eidem tar opp saken i bystyret. De vil vite hva foreldrene i Trondheim skal kunne forvente av SFO-tilbudet for sine barn. Det er i dag store forskjeller mellom tilbudene, til tross for at at prisen for foreldrene er den samme.

En SFO i endring

Ferske tall og analyser gjør spørsmålet betimelig. På oppdrag for Utdanningsdirektoratet har NTNU og Stockholms universitet evaluert SFO over hele landet. Rapporten forelå i høst, og viste store forskjeller mellom kommunene på formål, innhold og kvalitet i SFO. Det er lite sammenheng mellom kvalitet og hva foreldrene må betale. Trondheim er den av storbyene med dyrest SFO. Ingrid Skjøtskift mener at det har manglet en tydelig retning for SFO.

– SFO har vært et område tomt for politikk. Det til tross for at nesten alle førsteklassingene og halvparten av fjerdeklassingene i Trondheim går der. Familiehverdagen endres, ettersom flere barn vokser opp med foreldre i full jobb. Det er på tide å si noe om hva en god SFO i Trondheim skal være, sier hun.

Lek, læring og mat

Høyre og Venstre vil at SFO skal samarbeide tettere med skolen for å lage en variasjon gjennom dagen med læring, måltid, fysisk aktivitet, frilek og voksenstyrte aktiviteter. Alle som ønsker det, skal få leksehjelp. De ser til de gode eksemplene i både Trondheim og andre byer, og ønsker å invitere idrettslag, musikkorps, kulturskoler og andre ideelle organisasjoner til å samarbeide med SFO, eller få mulighet til å lage egne tilbud. Flere skal gjøre som blant andre Saupstad og Charlottenlund skoler, og tilby barna varme og kalde måltider på SFO.

– Når SFO tilbyr sunn og god mat med trygge rammer for måltidet, så kan SFO bidra til at barna spiser godt, og til å lære barna sunne matvaner, sier Ingrid Skjøtskift.

Skjøtskift mener at tydelige forventninger og en egen kompetansepolitikk vil gjøre SFO til en attraktiv arbeidsplass for flere dyktige medarbeidere.

SFO mot utenforskap

I Granavollen-plattformen legger firepartiregjeringen opp til gratis kjernetid i SFO og redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier.

– Vi mener at SFO er viktig for å forebygge utenforskap. Regjeringen har hatt tildelt gratis kjernetid i SFO for de mest utsatte familiene på Saupstad, Kolstad og Lilleby. Det vi ser, er oppløftende. Vi ser for oss å gjøre det samme i hele byen, sier Skjøtskift.