- Terroren i Paris er et svik mot meg som muslim

Høyres bystyremedlem Ismail Muhyadin er opprørt over terroren i Paris. ”Ordet «islam» betyr fred og ordet «muslim» betyr en som gir fred. Slik blir terroren i Paris ikke bare et angrep på Frankrike og vestlig kultur, men også på oss som er muslimer," skriver han i et leserinnlegg i Adresseavisen som også følges opp redaksjonelt av avisa. Les hele leserinnlegget her.

Som muslim og tidligere generalsekretær i Muslim Society i Trondheim fordømmer jeg terroren i Paris på det sterkeste. Ordet «islam» betyr fred og ordet «muslim» betyr en som gir fred. Slik blir terroren i Paris ikke bare et angrep på Frankrike og vestlig kultur, men også på oss som er muslimer. Vi skal også huske at terrororganisasjoner som ISIL, Al-Shabab, Taliban og Boko Haram hver eneste dag dreper uskyldige muslimer.

På samme måte som Behring Breivik brukte kristendom for å forsvare sine drap (mis)bruker ISIL  islam for å rekruttere terrorister.  Vi som er rollemodeller for unge muslimer må sørge for at kunnskapen om islam styrkes slik at vi river grunnlagte bort for terrororganisasjoner som ISIL.

 Som ungdomsarbeider for minoritetsungdom har jeg et ansvar for å gi ungdom uavhengig av etnisitet, religion og økonomi en trygg oppvekst med sunne aktiviteter og muligheter for å utnytte sitt potensiale. Det er sjokkerende å høre at flere av terroristene var i alderen 15-18 år.

 Som folkevalgt medlem av bystyret og kultur- idretts- og friluftslivkomiteen for Høyre er jeg opptatt av at terrorisme bekjempes best på grasrota.  Rekruttering til terror og kriminalitet kan ha mange årsaker.  I tillegg til religiøse misforståelser kan det dreie seg om oppdemmet frustrasjon, en vanskelig barndom eller søken etter spenning. Det er en politisk oppgave å gjøre noe med dette, ikke minst ved å støtte frivillige organisasjoner som gir et tilbud til barn og unge.

 Som menneske har jeg sterk medfølelse for ofrene for udåden i Paris. Jeg måtte selv flykte fra Somalia etter å ha blitt skutt.  Noen frykter at den økende strømmen med flyktninger også skal bringe med seg terrorister til Norge. Denne frykten er ikke grunnløs, men bekjempes best ved å rive ned barrierene mellom mennesker av forskjellig bakgrunn.  Det starter med hver enkelt av oss. Vi må hilse på hverandre når vi treffes på gata. Vi må invitere hverandre inn i våre hus. Vi må lære hverandre å kjenne.

Les også det redaksjonelle oppslaget i Adresseavisen her.