Tenk grønt - stem blått

Det har noe å si hvem vi velger som politikere. Vår tids største utfordring krever ansvarlige, resultat- og realitetsorienterte politikere som vil ta de valgene som trengs for å løse denne utfordringen. 

Nylig kom nyheten om at klimautslippene i Norge og Sverige har økte med henholdsvis 0,4 og 0,8 prosent i 2018. Og det samlet for både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Mye av grunnen til at det ble en økning akkurat dette året skyldes regjeringens aktive arbeid mot palmeoljebasert biodiesel, fordi den bidrar til mer hugging av regnskog i bl.a. Indonesia, slik at vårt utslipp bare flyttes på andre siden av kloden. Siden regjeringen tok over har utslippene totalt blitt redusert med 2%. 

Klimautfordringene som melder seg er stadig flere, og flere kommer de til å bli. Ord er ikke nok lenger, det trengs konkret handling. Konkret handling som gir resultater, som gjør noen veivalg. 

Som når Høyre, FrP, KrF og Venstre styrker ENOVA med rekordhøye 5 milliarder for å støtte enda flere grønne prosjekter, eller blar opp 345 millioner for karbonfangst (CCS), eller arbeider mot palmeoljebasert diesel som ødelegger regnskog.

Eller som når Trondheim Høyre fikk med seg bystyret på å ta ungdommens klimaengasjement på alvor, eller å starte bygging av solceller på kommunens egne bygg, eller i sak etter sak har etterlyst ladepunkter ved parkering, grønne tak og vern av landbruksjord. 

Til høsten vil vi se resultatene av nok et valg, når nytt busstilbud rulles ut over byen, med metrobusser som flertallet har bestemt at skal gå på biodiesel som må importeres, kanskje fra Indonesia. De kunne like gjerne ha gått på lokalt produsert, mer enn klimanøytral biogass, dersom de hadde blitt bygd som det. I stedet blir gassen som er produsert på Skogn brukt av busser i Oslo, fordi det ble gjort et politisk valg av diesel i stedet.

Skal det grønne skiftet lykkes, så må det være lønnsomt. Grønt skifte må komme med sorte bunnlinjer, både for bedrifter og enkeltmennesker. Da kreves det at klima- og næringspolitikk ses i sammenheng, og at det offentlige går foran og viser vei der dette ikke er nok. 

Stem Høyre i september. Byen fortjener det. Fylket fortjener det. Miljøet fortjener det.

Thomas Sakshaug
Bystyrekandidat

Les mer om Trondheim Høyres miljøpolitikk i kapittelet "En grønnere by".