Tilpasset tilbud for alle elever i Trondheimsskolen!

Resolusjon vedtatt på Trondheim Høyres Årsmøte 16.11.2019

Ingen elever er like, og Høyre skal se enkeltmennesket i klasserommet. Både de klarer seg bra på skolen, og de som trenger litt ekstra hjelp. Elevene som har behov for ekstra hjelp skal selvfølgelig få det. Samtidig må vi huske på at det er noen som er faglig sterke, og synes enkelte fag er så lett at det blir kjedelig.
Det er i dag en utfordring at vi ser at utdanning går i arv. Elever med høyt utdannede foreldre presterer generelt bedre enn øvrige elever. Dette kan skyldes at de får bedre hjelp med leksene hjemmefra, og får dermed bedre læringsutbytte. For å sikre at alle elevene i trondheimsskolen skal få like muligheter til å prestere godt på skolen, foreslår vi at leksehjelptilbudet styrkes. Dette vil gi muligheter for å få god kvalifisert hjelp med hjemmeleksene uansett om man kommer fra en ressurssterk familie, eller ikke.
Kunnskapsløftet må også være til fordel for elever som ligger foran pensum, og derfor mener vi at skolen må konstant gi utfordringer til elever som ligger langt foran klassen. En god utfordring som alle elever på ungdomsskolen kan få tilbud om, er å ta videregående matte på 10. trinn. Per dags dato er dette et tilbud kun på noen ungdomsskoler, men ikke alle. Trondheim Høyre mener derfor at alle elever skal ha like muligheter uansett hvor de bor, og mener at dette er et godt tilbud som alle ungdomsskole burde ha.

Trondheim Høyre vil:
  • Utvide det frivillige leksehjelptilbudet, og sørge for at dette blir et godt supplement i tillegg til den ordinære undervisning.
  • Sørge for at det blir mulig for fremragende elever ved alle byens ungdomsskoler å ta T-matt