Tre grep for en fossilfri kommune

Resolusjon vedtatt av Trondheim Høyres årsmøte 2019

I fjor sa FNs Klimapanel at vi har 12 år igjen å redusere utslippene for å holde oss innenfor togradersgrensen for global oppvarming. I forfjor vakte en hval full av plast på Sotra oppmerksomhet. Varsellampene har blinket siden 1990, og stadig sterkere. Det kreves handling globalt, regionalt, nasjonalt, kommunalt og helt ned på individnivå for å få til en grønn omstilling til en mer bærekraftig verden.

Mye forskning og utvikling er gjort allerede, og nye løsninger utvikles hver eneste dag, men de mangler beslutninger, vilje, midler eller marked for å komme i gang. Trondheim kommune kan, bør og skal sette klima og miljø høyt på dagsorden, og for Trondheim Høyre er det helt åpenbart at Norges kunnskapsby nummer én vil være en viktig nøkkel i å finne løsninger fremfor problemer og forbud.

For å sette fart i den grønne omstillingen, mener Trondheim Høyre følgende mål må legges til grunn:

  • Fossilfrie bygg- og anleggsplasser som er uten utslipp av skadelige miljøgasser som NOX, SOx og svevestøv innen 2025. Det har de siste par årene vært en rivende utvikling innen anleggsmaskiner
  • Ha som mål at alle byggeråvarer til Trondheim kommune være produsert uten klimautslipp. Med byggeråvarer menes særlig stål, sement, betongprodukter og trevare.
  • Store utslippskilder, som forbrenningsanlegget på Heimdal, skal CO2-renses 2025