Trondheim Høyres Årsmøte

Årsmøtet i Trøndelag Høyre avholdes på Statens hus i Trondheim, 12. november 2018, kl. 18.00.


Saksliste til årsmøtet:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Konstituering
  1. Valg av dirigent, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
  2. Valg av resolusjonskomité
 3. Åpent eller lukket møte
 4. Styrets beretning
 5.  Rapport fra bystyregruppen
 6. Økonomistatus
 7. Vedtektsendringer Trondheim Høyre
 8. Resolusjonsbehandling
  1. Resolusjonskomiteens innstilling
  2. Resolusjonsdebatt
 9. Valg
  1. Valgkomiteens innstilling
  2. Valg
  3. Valg av utsendinger til Trøndelag Høyres årsmte
 10. Styrets innstilling på valg av valgkomité for neste årsmøte
 11. Kontingent
 12. Innkomne saker