Velger du dommedag eller fremtidshåp?

Thomas Sakshaug er bystyrekandidat (15. plass) og har vært engsjert i klima- og miljøspørsmål lenge, bl.a. gjennom Solenergiforeningen og Elbilforeningen.

Er du opptatt av miljø og klima bør du se til Høyre. Skillelinjene er faktisk ganske store innen miljøpolitikk. Men forskjellene ligger IKKE i om man vil ta kampen for klima. Forskjellene ligger i hva man vil gjøre, og ikke minst hvordan.

Høyre bygger på generasjonsperspektivet: “Vi skal overlate kloden til våre barn i minst like god stand som vi selv mottok den”. Vårt engasjement skal være like stort for kommende generasjoner, som for oss som er her nå.

Det er dette som ligger i “et bærekraftig velferdssamfunn” som Erna snakker om. At også neste generasjon skal ha minst like gode tjenester og muligheter som oss. Og den neste etter den. Bærekraftig bruk av naturens ressurser skaper velstand som ikke blir borte med oss. Og velstand skaper velferd. Klimaforandringer er en stor trussel for kommende generasjoner, og vi er forpliktet til å ta den politiske kampen.

Høyre erkjenner selvsagt mange på venstresiden sitt klimaengasjement. Ja, både Høyre og SV er opptatt av klima. Men vi har svært forskjellige løsninger og tilnærminger. Selv om intensjonen er god er det konsekvensene som er viktig. Høyre er opptatt av det som fungerer, det som gir størst kutt i utslipp for hver krone. Ikke bare å erklære klimakrise.

Venstresiden har en tendens til melde om katastrofe. Det fungerer beviselig ikke, folk lukker ørene for dommedagsprofetier. Vi fokuserer heller på mulighetene. Vi tror ikke en omstilling til et lavutslippssamfunn må være vond og vanskelig. Tvert imot er vi teknologioptimister, fremtiden blir smartere og bedre.

For å få grønn innovasjon, ny teknologi og bedre produksjonsprosesser må vi ha grønn vekst. Høyre tror på markedet som en viktig del av løsningen, og her skiller vi oss fra venstresiden, spesielt MDG. Vi tror ikke vi kan vinne miljøkampen om befolkningen og verden må gi opp den livskvaliteten vi har i dag. Og vi kan ikke vinne den uten at det investeres i ny teknologi. Det skal lønne seg å velge grønt, både for innbyggere og næringsliv. Det krever at vi setter krav og støtter omstilling. Og da er vi inne på en annen skillelinje. Høyre mener gulrot virker bedre enn pisk.

Med sterke forsknings- og kunnskapsmiljøer har Trondheim gode muligheter til å lede an i arbeidet med grønn omstilling. Mer effektiv ressursbruk, byplanlegging og kollektivtransport skal gjøre byen til et godt sted å leve med et minimalt klimafotavtrykk. 

Trondheim Høyre har utarbeidet et program med tydelige krav, mål og tiltak for miljøpolitikken vår. Vi er sikre på at vi har det beste programmet på klima og miljø.

Derfor vil vi utfordre miljøbevegelsen og media i Trondheim til å vurdere de ulike partienes klima- og miljøprogram. Test oss!