Vi ønsker en landslinje i realfag lagt til Trondheim

Når regjeringen ønsker å opprette en landslinje i realfag, skulle man tro det er å servere oss i Trøndelag ballen foran åpent mål.
Det finnes ingen steder i Norge som har de samme forutsetninger for å tilby en landslinje i realfag som Trondheim. Høyre tok nylig opp saken både i fylkestinget og i bystyret. Står vi sammen i denne saken, bør vi ha alle muligheter til få en slik landslinje til Trondheim, betalt av regjeringen. Dessverre snublet ordfører Rita Ottervik i ballen. Men heldigvis fikk Høyre støtte for forslaget blant et flertall i fylkestinget. 

Fylkeskommunen som skoleeier må søke kunnskapsdepartementet som tar avgjørelsen om hvor slike tilbud skal etableres. Landslinjer kan søkes av elever fra hele landet og finansieres av staten. Nå er ikke spørsmålet om vi skal ha landslinjer i realfag, men hvor de skal etableres. Trøndelag kan ikke sove i timen. Trondheim er teknologihovedstaden, vi har det største universitetet med det største realfagsmiljøet. 

Hvis noen i dette landet skulle kunne tilby en landslinje i realfag på høyt nivå, må det være Trøndelag og Trondheim. Og som en bonus vil kanskje de som kommer hit for å gå på landslinjen, fortsette som studenter på NTNU. 

Ottervik forsvarte sitt nei til en landslinje for realfag med at vi burde satse på bredden og ikke gi de interesserte talentene et særskilt tilbud, og hun viste paradoksalt til idretten som et eksempel på at dette var en riktig politikk. Da har hun glemt at dagens landslinjer alle er innenfor idrettsområdet, fra sportsfiske til langrenn og håndball. 315 elever i Trøndelag går på landslinjer. Men der den videregående skolen legger til rette både for bredde og topp i idretten, vil ordføreren i Trondheim kun gi et breddetilbud innen realfag. Ingen av oss føler vel at vi har blitt dårligere til å gå på ski fordi skiessene har gått på skigymnas. De har vel heller inspirert tusener til å satse på ski. 

Formålet med en landslinje i realfag må være å ha bredde i fag, ekstra mulighet for fordypning, ekstra gode lærerkrefter, et utviklende læringsmiljø for talenter og utvikling av bedre læringsmetoder for all realfagsopplæring i Norge. Noen av landets og verdens fremste skitalenter søker til Meråker og Heimdal vgs. Hva er det som gjør idrett så mye viktigere enn realfag, kunnskap og verdiskaping? 

Vi burde i stedet lære av hvordan de spesialiserte idrettslinjene arbeider for å utvikle talentene. Det er ingen grunn til å tro at den samme tenkningen ikke vil fungere også når det gjelder realfag. Trondheim kommune og Trøndelag fylke har et samarbeid med NTNU om universitetsskoler. Det vil være naturlig å videreutvikle dette samarbeidet i form av en landslinje for realfag ved en av de videregående skolene i Trondheim. 

Kanskje burde den neste videregående skolen i Trondheim bygges på NTNU campus, og landslinjen for realfag legges dit? Det må også bli lettere for elever å ta fag på universitetsnivå samtidig som de går på videregående skole. Vi vil også peke på Matematikksenteret på NTNU som har et nasjonalt ansvar for å utvikle nye og bedre metoder i matematikkundervisningen ligger her i Trondheim. Her er det mulig å få til et samarbeid. Fra næringslivet ropes det etter fagfolk med realfagskompetanse.

Vi trenger en politisk ledelse i Trondheim som har ambisjoner på vegne av byen og fylket. Vi trenger en ledelse som vil stå sammen for å kjempe for regionen. 

Henrik Kierulf
Andrekandidat til fylkestinget (H) 

Trygve Bragstad
Andrekandidat til bystyret (H)