Arbeid med bærekraft - Grønnvasking eller grasrotbevegelse?

Hva er bærekraftig utvikling og FNS bærekraftsmål? Hvorfor skal vi bry oss, og hvordan kan vi bruke dette som driver for vekst og lønnsomhet?

Trondheim Høyre inviterer sine medlemmer til 2-timers workshop om bærekraft. Her får du ny kunnskap og bevisstgjøring rundt FNs utviklingsmål for bærekraft, og forståelse for hvordan vi kan bidra til at vi når bærekraftsmålene! 

Maks antall er 40 stk pga korona, og derfor påmelding. 

Gro Hovde Fiksdahl, senior manager BDO, strategi og utvikling. Hun har ansvar for bærekraftig forretningsutvikling inn mot SMB-markedet, og jobber med store innovasjons- og bærekraftsprosjekter i hele Norge på tvers av det offentlige, næringslivet og akademia.