Årsmøte


Saksliste til årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Konstituering
a. Valg av dirigent, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
b. Valg av resolusjonskomité
3. Åpent eller lukket møte
4. Styrets beretning
5. Rapport fra bystyregruppen
6. Økonomistatus
7. Vedtektsendringer Trondheim Høyre
8. Resolusjonsbehandling
a. Resolusjonskomiteens innstilling
b. Resolusjonsdebatt
9. Valg
a. Valgkomiteens innstilling
b. Valg
c. Valg av utsendinger til Trøndelag Høyres årsmøte
10. Styrets innstilling på valg av valgkomité for neste årsmøte
11. Kontingent
12. Innkomne saker

Praktisk informasjon:
 Resolusjoner som ønskes behandlet må sendes trondheim@hoyreforening.no senest innen
5. november. Forslag sendt inn etter fristen kan avvises av styret eller ¼ av årsmøtet.
 Øvrige forslag som ønskes behandlet sendes trondelag@hoyre.no innen 29. oktober
 Detaljert program sendes ut elektronisk og all påmelding til møtet er nettbasert.
 Sakspapirer sendes ut 14 dager før møtet. Resolusjoner 7 dager før møtet.