Historiske Trondheim inn i fremtiden

Trondheim Høyre inviterer til debattmøte på Litteraturhuset torsdag 20.6 kl 19.00.-21.00.

Vi har utfordret innlederne til å innlede om hvordan man kan ta med seg de historiske linjene inn i den videre byutviklingen, for å skape en moderne og urban by med gode bokvaliteter. 
Til å innlede har vi vært så heldige å få:

Terje Roll Danielsen: Bystyremedlem for Trondheim Høyre. Han har vært en betydelig eiendomsutvikler i Trondheim. Sammen med Petter Grendahl kjøpte Roll Danielsen i 1997 tomten etter det tidligere TMV på Nedre Elvehavn, som i 2000 var ombygget og ble åpnet med kjøpesenteret Solsiden, en rekke serveringssteder og kulturfasiliteter, foruten andre nærings- og boligformål.

Svein Skibnes: Skibnes Arkitekter AS kan i dag se tilbake på 35 års virksomhet i Trondheim med over 200 realiserte oppdrag. Kontoret har i alle år lagt vekt på å arbeide med prosjekter i spennet mellom bevaring og fornyelse i den historiske og moderne universitetsbyen Trondheim. Denne tosidigheten kan sees i ombygginger og byboliger  i sentrale bydeler så vel som i Nova Kinosenter,nye eneboliger på sentrumsnære tomter og Byhaven kjøpesenter med boliger på taket. Nyere prosjekt er Credo på Lilleby og Rosendal teater. Profilert arkitekt i Trondheim. 

Ole Petter Bjørseth: Administrerende direktør i Kjeldsberg eiendom. 
Sluppen kobler by, teknologi og næring, og skal bli en helt ny bydel i Trondheim
Sluppenområdet har de siste tiårene vært preget av lager- og logistikkvirksomhet.
Kjeldsberg har som målsetting at Sluppen skal utvikle seg til å bli en levende bydel - både på dagtid og kveld. Da er det også behov for boliger, handels- og serviceareal.