Høring: Private barnehager og økonomiske rammebetingelser

Onsdag 26 februar kl 11-13 arrangerer bystyregruppene til Trondheim Høyre og Trondheim Venstre en høring om private barnehager og økonomiske rammebetingelser. Høringen arrangeres i formannskapssalen, Rådhuset i Trondheim.


Program:

11.00: Velkommen. Bakgrunnen og målet med høringen. Hvilke faktorer i finansieringen vil vi belyse?
Erling Moe (V) og Trygve Bragstad (H)

11.10: Hvordan er barnehagene finansiert? Hva er det kommunale handlingsrommet? Hva ligger i at off og priv skal likebehandles? Forskjeller mellom private barnehager: Er det slik at noen barnehager er mer økonomisk utsatt enn andre (ut fra størrelse, organisasjonsform, etc)? Hvordan ser finansieringen ut fra PBLs ståsted?
PBL

11.30: Trondheim kommunes finansiering av egne og private barnehager. Hva er felles og hva er ulikt? Med vekt på punktene som har kommet inn.
Oppvekst- og utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid

11.50: Gjennomgang av punktene. Hvor er det forskjeller i finansiering mellom kommunale og private barnehager, og hvordan slår de ut for ulike barnehager.

12.30: Mulige konsekvenser for de private barnehagene
Anita Gaustad, Solbakken barnehager AS.
Bente Elton Jacobsen, Trondhjems Asylselskap

12.40: Oppsummert fra Utdanningsforbundet
Gry Camilla Tingstad

12.45: Oppsummert fra Fagforbundet

12.50: Veien videre.
Erling Moe (V) og Trygve Bragstad (H)

13.00: Slutt


Hovedmålgruppe er drivere av private barnehager og organisasjoner innenfor feltet, men arrangementet er åpent for alle.