Høyre-stand på Nordre

Delta på stand, levere ut brosjyrer til publikum. Fortelle om Trondheim Høyres politiske hovedsaker og ta imot innspill.

Vi deler vaktene i to; fra kl. 11.00-13.00 og 13.00-15.00.

De som har første vakt, kommer på Høyres kontor en halvtime før, og henter materiell og tar med seg til standplass. De som har siste vakt, pakker ned utstyret, og returnerer til Høyres kontor og setter det på plass.

Vi må brette opp ermene og mobilisere alle med et hjerte for Høyre og for Trondheim.  

Derfor skal vi:

  • Sette i gang en storsatsing på skole, kunnskap og læring.
  • Ta tilbake styringen over byutviklingen. Ingen nye boliger på matjord, bygge Fjordbyen og legge til rette for flere boliger i Midtbyen.
  • Stoppe stormannsgalskapen og sløsingen i Miljøpakken.


Valget er åpent! Vi må kjempe for alle stemmer!

Trykk her for å melde deg til valgkamp-innsats!