Medlemsmøte: Fra gods til grønn bydel

Byutviklingsfraksjonen arrangerer idédugnad om fremtidig bruk av Brattøra.


Bakgrunnen er at regjeringen i NTP har besluttet at godsterminalen skal flyttes til Torgård og at Bystyret allerede har vedtatt at dette området skal ha en sentral plass i byutviklingen. Det ble vedtatt  i interpellasjonen som Ingrid Skjøtskift fremmet 28. januar 2016.

Møtet holdes i Storsalen på Rådhuset torsdag 20. april klokken 1700 - 1900.

Vi får innledninger ved:

Terje Roll Danielsen
Pål Aglen, direktør for Veidekke Eiendom
Thor Walter Andersen, leder for arkitektkontoret ARC

Det settes av tid til spørsmål og innspill.