Medlemsmøte: Livsglede for Eldre

Trondheim Høyres helse- og velferdsfraksjon i bystyret har invitert Livsglede for Eldre til å fortelle om arbeidet de gjør, og kan gjøre i Trondheim.

Livsglede for Eldre er en folkehelseorganisasjon som er religiøst og politisk uavhengig. De arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag, og gjennom gode opplevelser stimulerer de sosiale, åndelige og kulturelle behov til den enkelte. Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som skal utløse frivillighet og engasjement.

For å iverksette meningsfylte aktiviteter for eldre på institusjon, må kommunene systematisere dagen rundt den enkelte beboers livshistorie. Den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem, som eies og drives av Livsglede for Eldre, er et godt verktøy for å lykkes med dette. Sertifiseringsordningen bygger på det gode arbeidet som allerede gjøres, og hjelper institusjonene med å trekke nærmiljøet inn som en naturlig ressurs i eldreomsorgen.