Medlemsmøte om fremtiden til bryggene

Hvordan vitaliserer vi bryggene og den historiske bebyggelsen i Trondheim?

Bryggene, bakgårdene med veitene og den øvrige historiske bebyggelsen i Trondheim er byens sjel og det som skiller byen vi elsker fra andre byer i regionen. Hvordan kan vi vitalisere bryggene? Hvilke grep må vi ta? Kan vi akseptere boliger i enkelte brygger? Hva skal til for å fylle byggene med virksomhet som gir den økonomiske bærekraften som skal til for å vedlikeholde byggene? Bør kommunen og andre offentlige virksomheter går inn som leietagere? 

For å diskutere dette har vi invitert en rekke ressurspersoner:

* Børge Beisvåg, Næringsforeningen i Trondheimsregionen
* Nadja Sahbegovic eller byplansjef Ragna Fagerli, ByggesakskontoretTrondheim kommune
* Ann-Cathrin Hertling, kunstner, Wild at Art
* Daniel Johansen, kunsthistoriker 
* Morten Opøyen, Lord Eiendom (Huitfeldtbrygga)
* Metty Bye, Byantikvar

Publikum inviteres også til å si sin mening.

Morten Opøyen fra Lord Eiendom vil etter møtet ta med de som ønsker det på en eksklusiv omvisning på Huitfeldtbrygga.

Programmet kan endres