Nominasjonsmøte og programkonferanse

20. juni ble Ingrid Skjøtskift valgt som vår ordførerkandiat. 

Den 3. november skal vi velge resten av laget som skal sikre valgseier i 2019!

Etterpå skal vi spikre politikken vår for de neste fire år!

Nominasjonsmøtet avholdes lørdag 3. november kl. 1100 - 1300, Thon Hotell Prinsen, Trondheim. Det vil deretter avholdes programkonferanse med valg av program fra kl. 13.45-18.00.

Registrering åpner kl. 10.00– vennligst vær ute i god tid. 

På programkonferansen skal vi vedta program. Vi oppfordrer alle medlemmer til å bli med på å bestemme Trondheim Høyres politikk de neste fire årene. Programutkast vil bli ettersendt.

Møtet innkalles med minst 4 ukers varsel i henhold til sentralstyrevedtatte retningslinjer for nominasjon. Listeforslaget skal inneholde like mange navn som det er innvalgt representanter i bystyret, med anledning til å legge til ytterligere seks navn. Listeforslaget skal dermed inneholde minimum 7 navn jf valglovens §6-2. 

Ved kommunestyrevalget i Trondheim kan inntil 10 av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg på 25 % av det antall stemmer listen oppnår ved valget. Dette er også kjent som forhåndskumulering og det er nominasjonsmøtet som bestemmer antall forhåndskumulerte kandidater.

Nominasjonskomiteens innstilling vil bli offentliggjort senest to uker før nominasjonsmøtet.


Tidsplan for dagen

10.00 - 11.00 Registrering
11.00 - 13.00 Nominasjonsmøte
13.00 - 13.45 Lunsj
13.45 - 18.00 Behandling av program

Egenandelen for lunsjen er på kr. 250,- og for å vite hvor mange som deltar, ber vi dere om å melde dere på via lenken under. 

Det er selvfølgelig mulig å bli på både nominasjonsmøte og programkonferansen uten å delta på lunsj. 

Viktig informasjon – følgende krav stilles for å ha stemmerett under nominasjonsmøtet:

Må ha stemmerett i kommunestyrevalget
Må ha betalt kontingent til Høyre eller en av våre registrerte sideforeninger (Unge Høyre og Senior Høyre), senest ved ankomst nominasjonsmøtet
Ha vært medlem i Høyre eller en av våre registrerte sideforeninger (Unge Høyre og Senior Høyre), i minst én måned
Må ha folkeregistret adresse i Trondheim.