Nominasjonsmøte Trondheim Høyre

Trondheim Høyre innkaller til nominasjonsmøte for å velge vår ordførerkandidat, og for å komme med vår innstilling til fylkeslisten.

Møtet avholdes onsdag 20. juni kl 1900-2100 i På Thon Hotel Prinsen. Møtet skal nominere Høyres ordførerkandidat til bystyrevalget i 2019 og komme med forslag til rangering av kandidater til Høyres listeforslag i Trøndelag.

 

Dagsorden

1.                  Godkjenning av innkalling

2.                  Godkjenning av forretningsorden

3.                  Konstituering

a.                  Valg av møteleder

b.                  Valg av referent

c.                   Valg av tellekorps

d.                  Valg av fullmaktskomité

4.                  Nominasjonskomiteens innstilling

5.                  Godkjenning av fullmaktskomiteens innstilling

6.                  Valg av Høyres ordførerkandidat i Trondheim

7.                  Prøvenominasjon, Høyres listeforslag i Trøndelag

8.                  Valg av utsendinger til Trøndelag Høyres nominasjonsmøte 20. oktober

9.                  Fullmakt til foreningsstyret om å supplere listen over utsendinger

 

For å ha stemmerett på møtet må følgende vilkår være oppfylt:

·         Medlemskap i Høyre med innmeldingsdato minimum 4 uker før møtedato

·         Medlemskontingent for 2018 må være betalt, enten til Høyre eller en godkjent sideorganisasjon (kan betales ved inngang til møtet)

·         Man må ha stemmerett i valget og i den kommunen det nomineres til. Det betyr bosatt i Trondheim eller Klæbu kommune og at man har fylt 18 år innen utgangen av 2019.

 

Hvis du er usikker på om kontingenten er betalt, eller om du står oppført med riktig adresse/foreningstilknytning i Høyres medlemsregistre, ta kontakt med Trøndelag Høyre på trondelag@hoyre.no

 

Nominasjonskomiteens innstilling på ordførerkandidat for Høyre i Trondheim ble utsendt første gang 6. juni 2018 og lød: «Nominasjonskomiteen har enstemmig innstilt Ingrid Skjøtskift som Høyres ordførerkandidat i Trondheim.»

 

Styret i Trondheim Høyre fremmer følgende innstilling til prøvenominasjon for Høyres listeforslag i Trøndelag fylke:

1.       Pål Sæther Eiden, Vikna

2.       Henrik Kierulf, Trondheim

3.       Ingvill Dalseg, Oppdal

4.       Izabela Vang, Inderøy                            

5.       Siri Holm Lønseth, Trondheim

6.       Ismail Muhyadin Mohammed, Trondheim

7.       August Grøntvedt, Stjørdal

8.       Guro Angell Gimse, Melhus

9.       Steinar Saghaug, Indre Fosen           

10.   Unni Merethe Wang, Trondheim

11.   Marius Aune, Melhus           

12.   Lars Myraunet, Frosta