Programmøte: Idrett for alle?


Ikke alle finner sin plass i den organiserte idretten. For noen dreier det seg om at det i dag ofte er svært dyrt å drive idrett. For minoritetsjenter er det kanskje dessuten tradisjoner og kultur som står i veien. Mennesker som har slitt med rus eller andre utfordringer trenger kanskje mer enn noen et organisert idrettstilbud som gir dem nettverk og tilhørighet. Og så har du de 20 prosentene av oss som er lite aktive. Hvordan skal disse komme i aktivitet? 

Det er mange grunner til at mange ikke finner seg til rette i det vanlige idrettstilbudet. Hva kan vi gjøre for at flere skal bli inkludert? Hvordan kan det offentlige og idretten legge bedre til rette for at de som i dag faller utenfor blir mer aktive?

Til å diskutere dette har vi samlet flere ressurspersoner:

* En representant for Idrettsrådet i Trondheim
* Wenche Slemmelid-Olsen fra FIRE - Stiftelsen Ett skritt videre
* Eva Skei - Norges Håndballforbund
* Endre Jo Reite - Sparebanken Midt-Norge
* Rolf Erik Pausen, Vikåsen Bordtennisklubb/deltager i Paralympics
* Ismail Muhyadin - Flerkulturell Ungdom og bystyremedlem for Høyre

Publikum inviteres også til å si sin mening.

Programmet kan endres.