Programmøte: Kunnskaps- og teknologibyen Trondheim


Trondheim Høyres programutvalg for Kunnskapsbyen Trondheim inviterer til diskusjonsmøte med følgende spørsmål til diskusjon:

Hvordan kan vi utvikle en foregangsskole med fokus på entreprenørskap og teknologi i kunnskapsbyen Trondheim?
Hvordan kan Trondheim bli en foregangskommune innen kommunale tjenester med utgangspunkt i innovasjonsmiljøet på NTNU?
Hvordan skal vi sette Trondheim på kartet som en kunnskap- og teknologihovedstad?

Innledere:
Frank Norbeck fra Ungt Entreprenørskap
Martin Kulhawczuk, Vitensenteret