Programmøte: Samspillet mellom forsking, næringsliv og kommune


Hvordan kan Trondheim kommune legge tilrette for at samspillet mellom forskning og næringsliv gir flere arbeidsplasser i Trøndelag?

Hvordan kan Trondheim kommune legge til rette for at forskning og næringsliv effektivt bidrar til det grønne skiftet?

Vi får besøk av regiondirektør NHO Tord Lien og Alexandra Bech Gjørv som er konsernsjef i Sintef.

Det blir lagt opp til en halvtimes innledning til hver av dem, med etterfølgende spørsmål og innspill.

Møtet er åpent og er et ledd i Høyres arbeid med kommunevalgprogrammet.

Vel møtt!