Prøvenominasjon til stortingsvalget 2021

Hvem skal vi sende til stortinget i 2021?

Trondheim Høyre inviterer til prøvenominasjon for stortingsvalget 2021. Vi innstiller på hvordan vi ønsker at listen skal se ut og sender til nominasjonskomitéen.

Valg av delegater til nominasjonsmøtet.