Politikk

Trondheim Høyre har som mål å videreutvikle byens konkurransefortrinn, samtidig som vi ønsker å utvikle gode og individuelt tilpassede tjenester til byens innbyggere. Vi ønsker å bidra til at gode ideer blir bedrifter og arbeidsplasser.

Våre hovedsaker

Helse og omsorg

Trondheim Høyre ønsker å gi kommunens innbyggere en reell valgfrihet innen eldreomsorg, helse og omsorgstjenester. Dette skal skje ved bruk av offentlige, ideelle og private tjenesteleverandører innen hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger og sykehjem.

Utdanning

Trondheim kommune skal sikre barn og unge en trygg oppvekst. Barnehage og skole skal følge hver enkelt gjennom barndommen og sørge for at alle får et godt grunnlag for å klare seg gjennom videre skoleløp og ut i voksenlivet. Barnevernet må styrkes for å skape en trygg oppvekst.

Teknologihovedstaden

Trondheim har en identitet som Teknologihovedstaden. Høyre ønsker å styrke denne identiteten og legge enda bedre til rette for høyere utdanning, forskning, utvikling og innovasjon.

Et styrket næringsliv

Trondheim Høyre ønsker å føre en god næringspolitikk som styrker trønderske bedrifter og som bidrar til at Trondheimsregionen hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv, kultur og tjenester til befolkningen.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her