Bli med Linda og Mari hjem til Marvin på frokost!

Hvordan blir Norge etter koronaen? Hvordan løfter vi de viktige sakene i regionen? Hvordan skal vi sikre at Erna får fortsette som statsminister?

Marvin Wiseth inviterte distriktsminister Linda Hofstad Helleland og stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth på frokost for å diskutere noen av sakene som opptar ham. Og som blir viktig for folk frem mot valget.

– Skal du spise det der, ja? humrer han til Mari, som har forsynt deg med en enslig brødskive med brunost fra et rikholdig frokostbord. -Jeg liker å ha litt å velge mellom. Det er kanskje fordi jeg ikke var vant til å ha så mye under oppveksten, forklarer han, litt mer alvorlig.

Det er ingen hemmelighet at Marvin liker å kose seg. Og frokost er dagens viktigste måltid. Hver morgen dekker han og kona Lise opp til skikkelig frokost i leiligheten i Kongens gate.

Mer på kontor under koronapandemien

For Marvin har koronapandemien satt en stopper for store deler av jobben, foredrag, reiser og sosiale aktiviteter. Han er opptatt av hvordan pandemien endrer politikken, og Norge.

– Den forandrer veldig mye, påpeker Linda. Vi er vant til å være mye ute blant folk, snakke med dem som har skoene på, og høre hvordan hverdagen oppleves. Hva er det av utfordringer, hva er det vi som politikere bør ta tak i for at folk skal få en bedre hverdag. Nå sitter vi mye mer på kontoret. Det synes jeg har vært vanskelig, ganske ensomt, rett og slett. det har vært en tung og alvorstynget tid. Så har det heller aldri vært mer meningsfullt å være med å styre et land gjennom en krise. Det å være så tett på den lederen vi har, Erna, som har en så stødig hånd, det er et privilegium. Det gjør også at jeg ikke klarer å kaste inn håndkleet ennå, det er fortsatt noe som er uforløst i meg, og jeg har fortsatt lyst til å være med og bidra.

Kometkarriere — direkte stemme inn i partiledelsen

Linda er klar til å brette opp ermene til en heidundrende valgkamp. Målet er at Erna og hennes lag skal få fortsette den viktige jobben for Norge.

– Jeg har tenkt meg nøye om. Det arbeidet jeg har vært med på sammen med Erna og Høyre-laget forplikter. Vi må ta i et tak alle sammen. Erna kan gjenvelges og bli historisk, og vi som parti har store muligheter til å sette Trøndelag på kartet, sier Linda.

– Får dere gjort noe for regionen da, undrer Marvin.

– Mari har gjort en kometkarriere. Vi visste da hun ble valgt inn på Stortinget for tre år siden at hun var dyktig, men nå er hun nummer tre i stortingsgruppen. Det betyr at regionen har en stemme direkte inn i partiledelsen. Det er imponerende.

– Oppsiktsvekkende, kanskje? Det er jo Maris første periode, påpeker Marvin.

– Det betyr i alle fall at jeg får gjennomført det jeg har tro på. Et eksempel er endring av reglene for bygging i strandsonen. Trøndelag er ikke Indre Oslofjord eller Sørlandet. Det er meningsløst med like strenge restriksjoner her som i tett bebygde områder med kamp om arealene. Vi ser også at det nytter å arbeide hardt og målrettet med satsingen på forskning og utvikling. Vi skal sikre milliardinvesteringer til NTNU og Ocean Space Centre, dette er satsinger som vil bety mye for jobber og verdiskaping i hele landet. Utbyggingen av E6 gjennom Trøndelag får enorm betydning for å binde regionen sammen. Mari snakker seg varm og glemmer frokosten.

– Dere kan gjerne komme på frokost hver dag, dere er jo så småspist at det ikke merkes, flirer Marvin.

Hvordan blir valgkampen, med korona og alt?

Marvin er levende opptatt av det som skjer i Høyre, og hvorfor Norge trenger mer høyrepolitikk. – Hvis Erna skal fortsette må hun gjenvelges. Det krever at hele partiapparatet er i full sving. Har dere gjort dere noen tanker om hvordan dere skal klare å motivere og engasjere folk rundt omkring?

– Nå har det vært en merkelig tid. Vi kan ikke møtes som vanlig, vi holder en meters avstand og er veldig forsiktige. Men inntrykket jeg sitter igjen med, etter å ha møtt mange, er at Høyrefolk virkelig har tro på at vi får til en ny periode med Erna som statsminister. Vi ser hvor viktig det er at hun styrer landet. Men det kommer ikke av seg selv! Vi vet jo ikke helt hvordan valgkampen blir heller, skal vi gå på husbesøk, skal vi stå på stand, hvordan blir det til neste år? Mari er usikker på hvordan pandemien vil påvirke den fysiske valgkampen. Når det gjelder innhold er saken litt klarere.

– Høyre har fått til mye, men vi har fortsatt store utfordringer å ta tak i. Særlig når vi ser at mange havner utenfor arbeidslivet. Vi trenger en politikk som styrker kompetansen til folk, som legger til rette for næringsliv og arbeidsplasser. Da er jeg ikke i tvil om at Høyre har de beste løsningene. Det tror jeg kommer til å motivere mange medlemmer til å stå på. Som leder i Trondheim Høyre er jeg sikker på at vi skal få folk i byen til å mobilisere og stille opp. Vi trenger det samme i hele regionen og hele landet, sier Mari.

Kjemien må stemme

Marvin nærmer seg et nytt rundt jubileum. Men ikke har han tenkt å slutte å jobbe, og ikke har han tenkt å slutte å mene noe om norsk politikk.

– Når jeg sitter og hører på dere høres det veldig harmonisk ut. jeg har jo vært folkevalgt i sin tid, og det var ikke bare fryd og gammen. Det er jo ikke så fredelig over alt. Jeg lurer på hvorfor er det så samstemt i Høyre for tiden? Er dere dopet ned, eller er det sånn?

Utfordringen går naturlig nok til Mari, som er samboer med Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Frp.

– Han blir veldig fornærmet hvis avisen kaller ham på grensen til høyremann. Det mener nå jeg er riktig, da. Da vi var i regjering sammen var det noe felles informasjonsflyt. Nå er det ikke det, og det endrer litt. Men vi er god til å legge fra oss dette på hjemmebane.

– Jeg mener at det er så mye harmoni i partiet vårt for tiden er et kjempeutgangspunkt for å få store resultater. Hvis man stort sett er enige om retning og politikk og personer, men også har den kjemien som skal til, gjør at man får til den vinnerinnstillingen. Jeg tror det avgjør om man blir motivert og engasjert, sier Marvin.

Energien på topp!

– Vi er et godt team. I Sør-Trøndelag og i Stortinget. Det er veldig viktig. Vi er opptatt av jobben vi skal gjøre, resultatene, og vi vet at personkonflikter og interne feider skaper uro. Nå skal vi vinne et valg, da må vi holde sammen og stå bak Erna, fastslår Linda.

– Som gammel og litt småsur gubbe mener jeg det er strålende å ha to unge dyktige damer i toppen. Og så virker dere så motiverte at jeg tror dere går på en stor dose tran hver dag, undrer Marvin.

– Det har jeg også lært av Linda, kontrer Mari. Det er viktig å holde energien på topp!