Høyres alternative budsjett 2021 – 2024

Høyre legger frem budsjettet i samarbeid med Frp, Pp og Venstre. Dette er våre viktigste saker i budsjettet: 

– Storsatsing på skole og oppvekst
– Bedre tjenester for de som trenger det mest 
– Partnerskap for klima og miljø. 

Forslaget har en sterk sosial profil for å hjelpe de som trenger det mest. Vi har grunnleggende tro på at mangfold og valgfrihet er viktig. Sunn konkurranse gir bedre og rimeligere tilbud. 

Skolene og rektorene trenger økte ressurser til å oppfylle bemanningsnorm, til spesialundervisning og ordinær drift. Derfor foreslår vi 50 millioner allerede i 2021 og en økning til 70 millioner påfølgende år. 

Vi styrker eldre og helse med 35 millioner i 2021 som økes til 70 millioner fra 2022, i tillegg til et fullverdig kjøkkendrift ved Trondhjem Hospital og videreføring av rustiltaket Utsikten. Videre styrker vi BoA med 20 millioner neste år og 40  millioner påfølgende år. Disse tjenestene er forsømt gjennom mange år og trenger et sårt løft. 

Vi må fornye og forbedre for å redusere klimautslippene, og finne de beste løsningene for miljøet. Det gjør vi best i samarbeid med byens forsknings- og kunnskapsmiljøer.  

Trondheim er en by for innovasjon. En by der næringslivet har forutsetninger for nyskaping og vekst, og der et sterkt kulturliv gir et godt bymiljø preget av opplevelser og mangfold.

Les hele budsjettforslaget her: https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/11-politikk-og-planer/budsjettdokumenter/2021-blagront-budsjett-2021-2024.pdf