Bygd og by – sterk og ny

Har du lyst til å gjere ein forskjell i lokalsamfunnet ditt? Saman kan vi gjere Ullensvang endå betre!