Gratis boligtomter til unge i Vadsø.

Ordfører i Vadsø Hans J Bønå (H) er på tilbudssiden, og vil tilby gratis boligtomt for etablerere under 35 år. Tilbudet er begrenset til de 10 første søkere, og de må starte bygging i løpet av 2019.

Vadsø har som kjent hatt stor fraflytting pga nedleggelse av flyktninge mottak og kraftig redusert bosetting av flyktninger med oppholdstillatelse. I tillegg skaper regionreformen usikkerhet knyttet til de offentlige arbeidsplassene.

Jeg er uansett ikke tvil om at der er en rekke unge som vil bosette seg, men de er blitt i tvil pga av all nedsnakking av kommunen vår, det er disse jeg mener Vadsø kommune nå bør å gi en utstrakt hånd, og vise at VI tror på Vadsø og på dem, sier Ordfører Hans Jacob Bønå.

Tomtekostnaden pr tomt utgjør mellom Kr 300.00-400.000 og vil være ett betydelig bidrag til de som starter å bygge i Vadsø.

Dette tiltaket vil også utløse en rekke ringvirkninger hos det lokale næringsliv, som idag merker at over 200 flyktinger/bosettere har forlatt kommunen vår.

Jeg håper at dette forslaget får flertall under kommunestyrets behandling den 20.12.18, ja sågar hadde enstemmighet vært å foretrekke, slik at unge virkelig kan føle seg velkommen til Vadsø, avslutter Ordfører Hans Jacob Bønå.

Nytt boligfelt Fossen øst