Utvidelse av Vadsø fengsel.

Vadsø må gå videre, Bufdir, Vadsø Ungdomssenter er en tapt sak.Vadsø Høyres kommunestyregruppe ønsker ikke å bære høy til døde hester. Derfor går Vadsø Høyres kommunestyregruppe inn for å bidra til å fylle inn nytt tilbud i lokalene etter det nedlagte Vadsø Ungdomssenter.

Siden november måned i fjor har Vadsø Høyre’s tidligere ordfører Hans-Jacob Bønå hatt flere møter med Kriminalomsorgens lederforbund representert v/leder John- Eirik S. Hagen.

Fokus har vært rettet med sikte på en fornuftig etterbruk av lokalene Vadsø Ungdomssenter har hatt tilhold i de siste 10-12 årene.

Lokalitetene for fri omsorgen i Vadsø kan med fordel både fornyes og utvides.

Finnmark har heller ikke i dag en overgangsbolig for kvinnelige innsatte, noe som gjerne betyr at kvinner fra Finnmark må sone i Tromsø eller andre steder i landet.

Lokalene etter Vadsø Ungdomssenter vil derfor også kunne utfylle et slikt behov, og kan utmerket godt anvendes som et lokaliteter til overgangsbolig for kvinnelige innsatte.

Vi ser for oss at bygningsmassen kan være et godt tilskudd til Vadsø Fengsel.

Vi vil derfor nå jobbe aktivt med å få:

  • Flyttet fri omsorgen hit, og med det også kunne huse flere fanger på en langt bedre måte enn med dagens lokaler.
  • Få på plass en ordning for overgangsbolig for kvinnelige innsatte slik at også de kan sone i Finnmark med nærhet til egne pårørende.

Lokalene ligger fint til i nærhet til Vadsø Fengsel, og bygningsmassen fremstår nærmest som ny fortsatt, og vil kreve lite tilpasninger.

Vadsø Høyres kommunestyre gruppe ved saksordfører Hans Jacob Bønå vil ta saken opp med Justisminister Monica Mæland med sikte på å få konsekvensutredet etablering av straffegjennomføring med lavere sikkerhet i lokalene som i dag benyttes av Vadsø ungdomssenter.

Vadsø Høyres bystyregruppe benytter også høve til å oppfordre Vadsøs ordfører Wenche Pedersen om å jobbe for samme målsetning.

For ytterligere informasjon ta kontakt med vår saksordfører Hans Jacob Bønå mobil 90923434.