Vi tror på Vågan

Kommune- og fylkestingsvalget nærmer seg. Her har du gode grunner til hvorfor du bør stemme Høyre til høsten!

Dette skal Vågan Høyre jobbe for de neste årene:

 • Bærekraftig utvikling av Vågan!
 • Vågan Høyre vil arbeide for utvikling i hele kommunen.
 • Vågan skal være en god kommune å vokse opp i, arbeide, drive næring, og bli gammel i.
 • Vi vil tilrettelegge bedre for alle besøkende.
 • Vågan Høyre ønsker at flere enn kommuneorganisasjonen skal skape aktiviteter og tilbud til befolkningen. Initiativ fra frivillige, lag, foreninger, og organisasjoner skal prioriteres, for å skape et mangfoldig tilbud.
 • Vågan Høyre vil arbeide for å utvikle god infrastruktur, og bedre samferdselstilbud for kommunens innbyggere og besøkende.
 • Vågan Høyre mener at familie, barnehage, skole og fritidsaktiviteten er viktige for at alle skal ha det trygt og godt.
 • Alle eldre skal bli ivaretatt på en god måte.
 • Vi skal satse på forebygging og folkehelse, og for at flest mulig får muligheten til å delta i arbeidslivet.
 • Bygge gang- og sykkelsti gjennom Vesterskaret.
 • Sykkel- og gangvei fra Engøya til Henningsvær.
 • Utvidet åpningstid på Helsestasjon for ungdom.
 • Fortløpende inntak til barnehager i kommunen.
 • Bygge fotballhall 11er bane i Svolvær.
 • Skatehall i gymsal ved Kabelvåg barneskole.

Vi tror på Norge

Høyre vil ha ja-kommuner som bidrar til grønn utvikling, optimisme og lokale arbeidsplasser. Vi vil ha en skole med kunnskap, der elevene mestrer hverdagen. Vi må hjelpe de elevene som blir hengende etter, satse på lærerne og sørge for at barna trives. Alle barn skal ha like muligheter, uansett bakgrunn.

Vi vil ha en eldreomsorg med mer aktivitet, der færre er ensomme og flere kan bo hjemme så lenge de ønsker. Vi er mest opptatt av god kvalitet og at du får velge selv. Andre er mest opptatt av hvem som skal gjøre jobben.

Høyre ser etter løsninger, der andre ser problemer. Vi tror på Norge. Stem Høyre.

Vi håper du vil stemme Høyre når valgdagen kommer, 9. september! Har du spørsmål om Høyre og vår politikk? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, for eksempel via Facebook.

Godt valg!

Les også: