Ansatt regionrådgiver og kampanjerådgiver for Høyre på Agder

Høyre på Agders sekretariat er det politisk-administrative støtteapparatet til fylkespartiene Aust-Agder Høyre og Vest-Agder Høyre. Vi har kontor i Arendal og Kristiansand. Vi har ansvar for å drive organisasjonsutvikling, tilrettelegge for politisk utviklingsarbeid og støtte folkevalgte som representerer fylket på kommunalt, fylkeskommunalt og sentralt nivå. Sammen vil vi stå sterke både organisatorisk og politisk.

Høyre på Agders sekretariat er det politisk-administrative støtteapparatet til fylkespartiene Aust-Agder Høyre og Vest-Agder Høyre. Vi har kontor i Arendal og Kristiansand. Vi har ansvar for å drive organisasjonsutvikling, tilrettelegge for politisk utviklingsarbeid og støtte folkevalgte som representerer fylket på kommunalt, fylkeskommunalt og sentralt nivå. Sammen vil vi stå sterke både organisatorisk og politisk.
Høyre på Agders nye regionrådgiver har sin første arbeidsdag 17. oktober 2016. Mange av dere kjenner ham fra før, hans navn er Tor Marius Markussen. Han er fra Sogndalen kommune i Vest-Agder. Han er født i 1982, gift og har 3 barn. Han kommer fra en stilling i NOV der han arbeidet som senior salgsingeniør. Han er lokalforeningsleder i Sogndalen Høyre og er leder for Vest-Agder Høyres Landbruksutvalg. Hans oppgaver vil være å bistå og støtte Høyres lokal- og fylkesforeninger i Aust- og Vest-Agder med politikkutvikling, markedsføring, kommunikasjon, SoMe, kampanjearbeid og organisatoriske aktiviteter. Han vil ha særskilt ansvar for planlegging og gjennomføring av politisk og organisatorisk opplæring.
Høyres Hovedorganisasjon (HH) har ansatt Liv Aanby som kampanjerådgiver for Høyre på Agder i 50% stilling til over valget neste år. Det samme gjøres i alle fylker, og stillingene finansieres i sin helhet av HH. Et supplement til fylkesorganisasjonene i praktisk oppfølging og tilrettelegging av valgkampen. Hensikten er å styrke arbeidet i hele landet og arbeidsoppgavene skal være å bistå kampanjeavdelingen og fylkesorganisasjonene i praktisk gjennomføring av kampanjeaktiviteter. Sentrale oppgaver i tett samarbeid med fylkessekretær, regionrådgiver, kampanje og kommunikasjons avdelingen i HH.
Vi er veldig glad for å ha fått med oss Liv og Tor Marius. Sammen skal vi bygge en sterk organisasjon med et godt dugnadsteam som kommer til å legge grunnlaget for ny valgseier neste årJ