Nominasjonskomitéens innstilling til Vennesla Høyres kommunevalgsliste 2019

Nominasjonskomiteens innstilling til kandidater for kommunevalg 2019 er nå offentlig. Vennesla Høyres nominasjonsmøte avholdes 21. november 2018n n

Hele nominasjonskomiteens innstilling til Agder Høyres kommunevalgsliste 2019 – 2023 ble idag offentliggjort, og vi har den gleden av å presentere den her.n
n

nn

Vennesla Høyres Nominasjonsmøte avholdes 26. november 2018 kl. 18.00 på Hunsfos Bryggeri. Se arrangementet på Facebook her.n
n

n

Kontaktinfo for uttalelser:

n

Leder av Vennesla Høyres nominasjonskomité Jens Røed, mobil: 971 33 329, e-post: jens@norgesplaster.no

nnn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n

Plassering

n
n

Navn

n
n

1

n
n

Odd Grønberg, 1950, Vennesla

n
n

2

n
n

Odd Grønberg, 1950, Vennesla

n
n

3

n
n

John Helge Austgulen, 1974, Øvrebø

n
n

4

n
n

Nina Schei Ledang, 1954, Vennesla

n
n

5

n
n

Øyvind Andersen, 1958, Hægeland

n
n

6

n
n

Åse Eikeland, 1964, Vennesla

n
n

7

n
n

Janne Nordahl, 1968, Vennesla

n
n

8

n
n

Tor Søren Drivenes, 1964, Vennesla

n
n

9

n
n

Margareth Holberg, 1977, Vennesla

n
n

10

n
n

Julie Vennesland, 1991, Vennesla

n
n

11

n
n

Jan Ledang, 1954, Vennesla,

n
n

12

n
n

Trond Arild Olsen, 1967, Vennesla

n
n

13

n
n

Ingvald Røinås Ingebretsen, 1971, Vennesla

n
n

14

n
n

Geir Olav Robstad, 1965, Vennesla

n
n

15

n
n

May Britt Nyland, 1956, Vennesla

n
n

16

n
n

Bernt Slettedal, 1952, Vennesla

n
nnnn

n
n

n

n
n