Integrering i det lokale arbeidslivet

Stortingskandidat Lene Westgaard-Halle og Sandefjord Høyre gjennomførte bedriftsbesøk hos Perio - Klinikken 8. mai 2017.

Tannklinikken har per i dag fire ansatte og drives av sandefjordinger med flerkulturell bakgrunn. Hensikten med besøket var først og fremst for å lytte til utfordringene bedriften møter, og for å få innspill til virkemidler for å skape nye trygge arbeidsplasser. 

Flere spennende og viktige temaer ble tatt opp under møtet. Bedriften er et godt eksempel på hvordan å lykkes som gründer med flerkulturell bakgrunn. 

Takk til daglig leder Nico H. Toosinejad for fint opplegg og omvisning. 


Du kan lese mer om Høyres integreringspolitikk her