Sandefjord Medisinske Senter (SMS)

Sandefjord Medisinske Senter (SMS) er det eneste i sitt slag i Vestfold og et av de første medisinske sentre i landet. Senteret har et betydelig fokus på forebygging og rehabilitering. Høyrestyrte Sandefjord har fulgt opp samhandlingsreformen og optimalisert helse og omsorgstilbudet til innbyggerne i kommunen.


Sandefjord medisinske senter ble offisielt åpnet av helseminister Bent Høie som sammen med ordfører Bjørn Ole Gleditsch avduket to malerier av Per Tollefsen 16. februar 2017.

Senteret, som er basert på en totalombygging av gamle Sandefjord Sykehus + nye tilbygg til dette, har et bruttoareal på ca 11 500 m2 og inneholder sykehjemsavdelinger (64 ensengsrom m/bad) for kort- og langtidsopphold, rehabilitering, skjerming og lindrende enhet. Senteret inneholder også lærings- og mestringssenter, frisklivssenter, treningsavdeling m/terapibasseng, hjelpemiddellager, blodbank og legevakt. Det er 61 korttidsplasser på SMS.

Felles for alle tilbudene på Sandefjord Medisinske Senter er at de støtter innbyggerne til å være aktive deltakere i samfunnet. Tilbudene skal bidra til å redusere risikofaktorene for kronisk sykdom. Forebygging og folkehelse er en sentral del av tilbudet.

SMS har tilbud til pasienter og brukere i alle aldersgrupper. Behandling og oppfølging tar utgangspunkt i «Hva er viktig for deg?». Nye arbeidsmetoder skal tas i bruk med vekt på erfaringer fra helhetlig pasientforløp. Det skal skje rask avklaring av behov og korte beslutningslinjer for både brukere og ansatte.  Det blir brukt utstrakt bruk av ny velferdsteknologi på SMS. 

 

Link til SMS