Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Nye Tønsberg kommune vil bli en kommune med stort utviklingspotensial, og som vil levere gode tjenester til innbyggerne. Den nye kommunen vil ha alle forutsetninger for å bli en betydningsfull kommune i den nye regionen Vestfold og Telemark.

Se vår politikk

Aktuelt

Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland

Kunnskap i skolen

Barnas læring er det viktigste i Høyres skolepolitikk. Høyre vil ha en kunnskapsskole som gir muligheter for alle.

Kvalitet i omsorgen

Vår målsetning er at alle i Tønsberg kommune skal få gode og verdige omsorgstjenester med høy kvalitet, og at alle skal behandles med respekt og verdighet. Vi ønsker også å redusere ufrivillig deltid hos de ansatte.

Idrett

I Tønsberg kommune er det lag som representerer mange idrettsgrener, og det er et stort frivillig engasjement. Kommunen har flere arenaer som har vist seg godt egnet for større arrangement og mesterskap. Vårt mål er at innbyggerne skal få gode opplevelser og bedre helse, trivsel og livskvalitet gjennom godt tilrettelagte idretts- og friluftstilbud.

Skape trygge arbeidsplasser

Høyre vil føre en aktiv og forutsigbar næringspolitikk for å sikre verdiskaping som grunnlag for velferden. Kommunen skal oppleves som en «fremoverlent» medspiller med en positiv vilje til å spille på lag med næringslivet.

Lise Lorentzen Mandal - Gruppeleder, Tønsberg

Lise Lorentzen Mandal

Gruppeleder, Tønsberg

Kontakt

Tønsberg Høyre

Leif Flemming Bakke

Leder
Telefon 90722200

Ole Espen Strand

Fylkessekretær
Telefon 91340541

Våre folk