20 nye flyktninger til Tønsberg- Høyres Henning Wold minnet om viktigheten av god integrering

Tønsberg skal bosette 20 flyktninger hvorav to enslige mindreårige, neste år. I tillegg kommer familiegjenforening. Høyres Henning Wold pekte under bystyrets behandling  på at Tønsberg kommune med dette gjør sin del av dugnadsinnsatsen UMDI legger opp til- og at Høyre også denne gangen støttet rådmannens forslag. Men Wold fokuserte også på viktigheten av at kommunen legger opp til en god integrering av flyktningene.


 – Det er viktig at de får et sted å bo. God helseoppfølging er helt avgjørende. Og språkopplæring helt sentralt. Språket er nøkkelen for utdanning og sertifisering til  arbeid. I Tønsberg kunne vi vært bedre med å få folk ut i arbeid, sa Wold som minnet om at antallet flyktninger Tønsberg skal motta neste år er veldig redusert i forhold til tidligere år. Rett og slett fordi flyktningstrømmen til Europa er redusert.

 -Vi tar vår del i Tønsberg, og vi har ikke noe å skamme oss over, sa Wold som mente det er dårlig økonomi i å oppretteholde et apparat i påvente av at det kanskje kommer en henvendelse fra UMDI om flere flyktninger i fremtiden.