82% av de som i dag kjører over Kanalbroen, vil få kortest kjørevei med tunnel i forhold til bro.

Nå går prosessen med valg av ny Fastlandsforbindelse endelig inn i siste fase.
Høringsperioden er avsluttet, og våre politikere skal ta den endelige beslutningen om bro fra Smørberg til Ramberg eller tunnel fra Kaldnes til Korten.
Høyre er opptatt av at vi legger en faktabasert helhetsvurdering til grunn for valget. Det vil si hva vet vi, og hva er best for Tønsbergregionen samlet sett. 
Derfor vil vi her presentere fakta som er grunnlaget for at Tønsberg Høyre ønsker tunnel fra Kaldnes til Korten.
Først ut er trafikkundersøkelsen som du finner her:
https://bypakketonsbergregionen.no/…/de-fleste-skal-til-to…/
Den viser at 82% av de som i dag Kjører over Kanalbroen vil få kortest kjørevei med tunnel i forhold til bro.