Anna Martin (H): "Tiden inne for å tenke kvalitet, trygghet og bedre innhold i barnehagene"

Kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen kom slett ikke tomhendt da han nylig besøkte Kongseik barnhage i Tønsberg. Med seg hadde han 3,4 millioner kroner til barnehagene i kommunen. Friske penger som skal brukes til å styrke innholdet gjennom blant annet økt pedagogtetthet.

Tønsberg Høyres Anna Martin, medlem av Utvalg for oppvekst og opplæring, er blant dem som gleder seg over den nye rammeplanen for barnehagens innhold, de skjerpede kravene til andel pedagoger i barnehagen og overføringen fra staten.-I 10 år snakket vi om barnehageplasser. Nå er tiden inne for å tenke kvalitet, trygghet og bedre innhold. Alle barn skal få en god og trygg oppfølging uansett hvor de bor», sier Anna Martin som fulgte statsråden under barnehagebesøket. Hun merker seg spesielt hans vektlegging av tidlig innsats. En av de viktigste sakene i Høyre.

-Det er i barnehagen det starter. Derfor er den nye rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver så viktig, understreker Anna og viser til at planen tydeliggjør mange krav og føringer fra 2006-utgaven. - Foreldre får mer forståelse av regler og krav som gjelder. Det vil gjøre samarbeidet mellom foreldre og barnehage mer produktivt.   

Anna synes det er flott at statsråden fikk besøke nettopp Kongseik barnehage som er spesielt tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsevne. Samtidig går mange flerspråklig barn der, mens foreldrene lærer seg norsk på Tønsberg Voksenopplæring. Med i statsrådens følge var   stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas (H) og stortingskandidat Lene Westgaard-Halle (H) og selvfølgelig Tønsbergs ordfører Petter Berg (H).

Kunnskapsministeren fikk overrakt Tønsbergs «Handlingsplan mot mobbing i barnehagen».