Anna N. Martin (H) positiv til helhetlig satsing på barn og unge

Tønsberg bystyre evaluerte onsdag erfaringene fra den koordinerende enheten. Tilbudet har eksistert i ett år  og rettes mot barn og unge med sammensatte vansker. Høyre Anna Martin, medlem av Utvalg for oppvekst og opplæring, oppsummerte erfaringene som positive:

«Erfaringene viser at en kan finne ut om problemer på et tidligere tidspunkt enn før. Helhetlig satsing sikrer alle de tilbudene som er mulig å gi på et lavere nivå i tjenesterekken».
Her er hennes innlegg i sin helhet:

«Vi har mange tjenester i kommunen som retter seg mot barn og unge. ---Det er bra!

Samtidig gjør det vanskelig for oss foreldre å finne den rette hjelpen som barnet trenger og har rett til. Kommunen skal være mer aktiv for å formidle informasjon om tjenester til innbyggere i kommunen.  Manglende kommunikasjon mellom etater kan også forsinke eller følge til ikke så fullverdig hjelp som trengs.

For et år siden fikk oppvekst en koordinerende enhet for å gi et sammensatt og helhetlig hjelp til barn som trenger det.

Alle offentlige personer som har noe med barnet/familien å gjøre, og som kan være med å bidra, eller trenger informasjonen som kommer frem i møtet kan delta i møter.

For å sikre at koordinerende enhets oppgaver bidrar til tverrfaglig samarbeid og god koordinering på tvers av fag, enheter og nivåer diskuteres omfattende drøftingssaker med kommunaldirektør.

Å komme fort i gang og gi et kompleks tilbud er viktig.  Dette bidrar til at en fort får en helhetlig oversikt, kommer raskt i kontakt med alle parter og er raskt tett på.

Erfaringene viser at en kan finne ut om problemer på et tidligere tidspunkt enn før.  Dette raskt blir løftet på ledernivå i alle tjenester og instanser. Helhetlig satsing sikrer alle de tilbudene som er mulig å gi på et lavere nivå i tjenesterekken.  

KE-oppvekst følger opp drøftingssakene frem til barnet og familien har fått det tilbudet de trenger for å hindre skjevutvikling, og få riktig utviklingsstøtte.

Det er en dynamisk enhet som forandrer seg i forhold til behovet som kommer fra brukere.  

Alle skal bli møtt på en respektfull måte og få den samme viktige informasjonen.

Dette er en samlet og helhetlig satsning for å hindre at psykiske vansker og lidelser i ung alder blir et livslangt løp,  sa Høyre Anna Martin.