Aps politiske hamskifte

Norske kommuner og fylkeskommuner står midt oppe i meget krevende sammenslåingsprosesser, og begge er initiert av et bredt flertall på Stortinget. Målet med kommunereformen er først og fremst å sikre gode velferdstjenester til innbyggerne uansett hvor i landet man bor. Dette har Høyre og Arbeiderpartiet vært enige om. 

For eksempel var én av forutsetningene for at samhandlingsreformen skulle lykkes, da denne ble lagt frem av Aps helseminister i 2009, at kommunestrukturen måtte endres.

Alle partier på Stortinget ønsker at kommunesammenslåinger primært skal baseres på frivillighet, men blant annet Høyre utelukker ikke bruk av overstyring dersom én kommune i en region blokkerer for etablering av en ny storkommune. Dette vedtok også Ap på sitt landsmøte i 2013, men i dag mener partiet at det helt og holdent skal være opp til den enkelte kommune å bestemme om man ønsker å slå seg sammen med nabokommuner eller ikke.

Selvfølgelig har partier lov til å endre standpunkt, men det bemerkelsesverdige er at det er det «statsbærende» og «styringsdyktige» partiet som nå gjør hva de kan for å torpedere en helt nødvendig reform som de i realiteten er for. Aps kamp mot den sittende regjeringen har dessverre også blitt en kamp mot kommunereformen!

Dette har gjort en rekke Ap-ordførere, som alle ser behovet for nye lokale kommunestrukturer og løsninger, meget frustrerte, for de ser at mange små kommuner på sikt ikke vil makte å løse oppgavene dersom de blir stående alene. De savner også politisk støtte fra sin egen partiledelse, sier de til Aftenposten. Og det er jo helt tydelig at Jonas Gahr Støre i denne saken har gjort seg nærmest usynlig og konsekvent skyver tidligere nestleder Helga Pedersen foran seg.

De prosesser som svært mange kommuner nå står i, er for øvrig meget utfordrende, og de preges mange steder mer av sterke følelser enn av fornuft. Ved å signalisere en mulig omkamp om og reversering av vedtatte kommunesammenslåinger dersom Stortinget får et nytt flertall etter valget, underminerer i realiteten Ap den krevende prosessen som mange kommuner gjennomfører nå. Og man gir faktisk betydelig drahjelp til motstanderne av nye og større kommuner. 

Men hva er så Aps alternativ til regjeringens kommunereform? Det sier Jonas Gahr Støre ingen ting om. Dersom Aps potensielle reform i tillegg skal baseres på partiprogrammene til Senterpartiet og SV, er det mye som tyder på at kommune-Norge igjen vil legge ut på en lang ørkenvandring uten at nødvendige strukturelle grep tas.

Når i tillegg Stein Erik Lauvås, Ap-medlem i kommunalkomiteen på Stortinget, sier til Kommunal Rapport at også alle fylkeskommuner som blir tvangssammenslått, skal bli oppløst dersom Ap kommer til makten etter valget, så er dette oppsiktsvekkende og bryter med Stortingets vedtak. Dette vedtaket, som Ap støttet, fremhever jo at større regioner er en forutsetning for forsterket rolle og nye oppgaver.

Jeg tror velgere flest ser det populistiske hamskiftet som Ap nå er i ferd med å gjennomgå, og kanskje særlig de «lilla» velgerne som alltid befinner seg et sted mellom Høyre og Ap. Ap og Høyre burde selvfølgelig ha stått sammen om denne viktige saken, som definitivt ikke er en vinnersak, men likevel helt nødvendig.