Petter Berg (H):"At vår identitet skal raderes med et pennestrøk, er umulig for oss å akseptere"

– Nøtterøy-alternativet vil ødelegge Tønsberg som havneby, som vi har vært i over 1000 år. Tønsberg er Norges eldste by, men havnen kom før byen. At vår identitet skal raderes med et pennestrøk, er umulig for oss å akseptere, sier ordfører Petter Berg (H) til Aftenposten idag. Avisen setter søkelyset på jernbaneutbyggingen på Østlandet. I dag rettes fokus mot Tønsberg.

https://www.aftenposten.no/norge/i/GVmP9/Ordforeren-Dette-vil-odelegge-havnebyen-Tonsberg-Bane-Nor-Tviholder-pa-alternativ-via-Notteroy