Bevaring i Tønsberg sentrum er viktig for Høyre

Tønsberg Høyre, Frp, Krf og MDG  vil verne den gamle trehusbebyggelsen i byens sentrum, "Berulfsen-gården" fra 1800-tallet blir derfor fredet når saken kommer opp i bystyret. Høyres gruppeleder Rune Sørdalen understreker betydningen av å bevare den gamle trehusbebyggelsen i sentrum. 

Høyre ønsker å bevare den gamle trehusbebyggelsen i sentrum. Derfor ønsker vi ikke at «Berulfsen-gården» i Storgata 49 skal rives.

Dette understreker Høyres gruppeleder i bystyret, Rune Sørdalen i forbindelse med avtalen flertallspartiene har inngått i Tønsberg.

Selv om «Berulfsen-gården» ligger rett utenfor grensen som Byplanen angir for bevaring av eldre hus, mener vi dette bygget er så viktig for området at vi ønsker å bevare det, fremholder Sørdalen.

Mer om saken kan du lese her: http://www.tb.no/nyheter/tonsberg/bolig/flertallspartiene-i-tonsberg-har-bestemt-seg-om-rivningstruet-trehus-i-storgaten/s/5-76-455020