Tønsberg Høyre: «Ja til Biltema er god næringspolitikk»

Tønsberg Høyre kommer til å si ja til Biltemas utvidelsesplaner når søknaden kommer opp til behandling i Utvalg for bygge- og arealsaker fredag. Dette opplyser medlem av utvalget, Ida Helèn Sakshaug (H).


 «I Høyre ønsker vi å legge til rette for at næringslivet kan fortsette å drive virksomhet i kommunen. Når Biltema søker om en utvidelse på 521m2, finner vi det riktig å imøtekomme henvendelsen. Biltema har i 10 år vist en sterk og positiv utvikling i Tønsberg, med en omsetning på ca. 95 millioner kroner årlig . De har også 30 ansatte, som sysselsettes i vår kommune. Virksomheten tar i bruk allerede eksisterende arealer. Lokaler som ellers ville stått tomme. Det er etter Høyres oppfatning god og fornuftig næringspolitikk», opplyser Ida Helèn Sakshaug.

Biltema fikk i 2015 avslag på sin søknad om å utvide sine lokaler i Tønsberg med 2000 m2. Den gang ble utvidelsen stemt ned av flertallet i Utvalg for bygg og arealsaker. Mot bl.a. Høyres stemmer. Dette på tross av positiv innstilling fra såvel rådmannen, Vestfold fylkeskommune som Statens veivesen.

"Høyre vil altså igjen stille seg positivt til en utvidelse av virksomheten", understreker Ida Helèn Sakshaug (H).